top of page

Politikalar

Can Davarcı " candavarci.com olarak anılacaktır" candavarci.com Şirketi ("candavarci.com" veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda ————— sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Çukurova/Adana adresinde mukim Şirket tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde (https://candavarci.com/) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez ayarları yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 

Çerez Nedir?

Çerez (“Cookie” veya ”Tanımlama Bilgisi”), ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin, dil tercihi veya oturum açma bilgileri gibi hakkınızdaki bilgileri hatırlayabilmek için tarayıcınızdan cihazınızda depolamasını istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn; www.candavarci.com) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup internet sitelerinde yaygın olarak çerez kullanımı söz konusudur.

 

Çerezleri Kim, Nasıl Yerleştirir?

Çerezler, internet sitelerinde gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile candavarci.com bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla yerleştirilmektedir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum (session) çerezleri ve kalıcı (persistent) çerezler kullanmaktadır. Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezleri, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Taraflarına göre çerez çeşitleri: (birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler) Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.candavarci.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından, örneğin candavarci.com ile iş birliği içerisinde olan, hedefleme/reklam veya analitik amaçlı iş ortakları gibi, üçüncü bir tarafça yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde taraflarına göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: candavarci.com olarak, kullanım amaçlarına göre dört tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: (i) Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri, (ii) Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri, (iii) İşlevsel Tanımlama Çerezleri, ve (iv) Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleridir.

1) Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmakta olup anonim bilgiler (IP maskelemesi gibi uygulamalarla kişisel veri taşınması önüne geçilerek) içermektedir.

2) Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu öğrenmemize ve kullanıcıların sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Diğer bir deyişle, bu çerezler takip ve raporlama çerezlerinin amacına hizmet etmektedir. Ancak, bu çerezler topladığı bilgileri birinci taraf olarak anonim hale getirilerek kullanılan zorunlu/gerekli çerez amacına hizmet ettiğinde sadece zorunlu/gerekli çerez olarak sınıflandırılacaktır. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde örneğin Google tarafından ilgi alanlarınızın takibi ve raporlanması yapılamaz.

3) İşlevsel Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizde gelişmiş bir işlevsellik ve kişiselleştirme sunulmasına olanak sağlar. İşlevsel tanımlama çerezleri, candavarci.com tarafından veya hizmetlerini sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yerleştirilebilir. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin: Sepetinize eklediğiniz ürünlerin hatırlanması.

4) Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik ürün sunmak amacıyla kullanılmakta olup reklam ortaklarımız tarafından internet sitemize yerleştirilmektedir. Bu sayede hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları size göstermek için kullanılabilir. Hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. Hedefleme çerezlerine izin vermemeniz durumunda, hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma olasılığınız düşük olacaktır. Örneğin: sıklıkla ziyaret ettiğiniz ürünler tespit edilerek tarafınıza kişiselleştirilmiş ürün önerisi ile hizmet sunulması.

 

candavarci.com TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ VE ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

candavarci.com, www.candavarci.com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Ayarları” butonu vasıtasıyla ulaşacağınız ekranda yer alan tabloda her bir çerezin adına ve kullanım amaçlarına yer vermiştir. candavarci.com, söz konusu tabloda yer alan amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizde kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla,

 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizin performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, sitemizin kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla,

 • Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak; Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, internet sitesinin içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

candavarci.com, ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLADIĞI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAKTADIR?

candavarci.com, çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu olan ilkelere uygun olarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir.

www.candavarci.com internet sitesi çerezleri; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, açık rızanız hukuki sebebine dayanılarak, sosyal medya mecraları aracılığıyla candavarci.com’a giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile paylaşılabilmektedir. candavarci.com, ayrıca açık rıza vermeniz halinde, Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmakta ve bu doğrultuda kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), burada yer alan adresi ziyaret edebilirsiniz.

candavarci.com, kişisel verilerinizi, yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, onay vermeniz halinde, hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, çerez tercihlerinize uygun olarak çerez yönetimi sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içinde ve (hizmet alınan yurt dışında yerleşik şirketler vasıtasıyla çerez kullanılması sebebiyle) yurt dışındaki tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin, dil tercihi veya oturum açma bilgileri gibi hakkınızdaki bilgileri hatırlayabilmek için tarayıcınızdan cihazınızda depolamasını istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Bu çerezler, bizim tarafımızdan ayarlanır ve birinci taraf tanımlama bilgileri olarak adlandırılır. Reklam ve pazarlama çalışmalarımız için ziyaret ettiğinizden farklı bir etki alanından gelen üçüncü taraf tanımlama bilgilerini de kullanırız. Ayrıntılı bilgi vermek gerekirse çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

AEC

.google.com

180 Gün

Üçüncü Taraf

İstenmeyen e-posta, dolandırıcılık ve suistimali önlemek için kullanılır. Örneğin, 'pm_sess', 'YSC' ve 'AEC' çerezleri, bir göz atma oturumu içindeki isteklerin diğer siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Bu çerezler kötü niyetli sitelerin kullanıcının bilgisi dışında kullanıcı adına hareket etmesini engeller.

JSESSIONID

nr-data.net

Oturum

Üçüncü Taraf

Bu etki alanı, web ve mobil uygulamaların performansını izlemek için bir platform sağlayan New Relic tarafından kontrol edilmektedir.

Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

SIDCC

google.com

90 Gün

Birinci Taraf

Google çerezi. Kullanıcı verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi

SID

google.com

180 Gün

Birinci Taraf

Google çerezi. Google, Google Arama gibi Google mülklerindeki reklamları özelleştirmeye yardımcı olmak için NID ve SID gibi çerezler kullanır.

cAdCamp

candavarci.com

30 Gün

Birinci Taraf

Sitedeki sepete eklenen ürünlerin bilgisini içerir, kullanıcının sepetine eklediği ürünlerin çerezin geçerli olduğu süre içerisinde tekrar siteye geldiğinde hatırlanmasını sağlar.

_p2s_uvi

candavarci.com

364 Gün

Birinci Taraf

Üçüncü taraf Facebook (Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır)

_gclxxxx

candavarci.com

89 Gün

Birinci Taraf

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile site içerisindeki hareketlerini izler.

_fbp

candavarci.com

89 Gün

Birinci Taraf

Facebook tarafından üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır

NID

.google.com

180 Gün

Üçüncü Taraf

Google çerezi. Google, Google Arama gibi Google mülklerindeki reklamları özelleştirmeye yardımcı olmak için NID ve SID gibi çerezler kullanır.

1P_JAR

google.com

30 Gün

Üçüncü Taraf

Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği tüm reklamlar hakkında bilgi sağlar, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

HSID

google.com

2 Yıl

Üçüncü Taraf

Google kullanıcı hesabını ve en son giriş saatini doğrulamak için Google tarafından SID ile birlikte kullanılır

APISID

google.com

2 Yıl

Üçüncü Taraf

Google çerezi. Son aramalara ve etkileşimlere dayalı olarak web sitelerindeki Google reklamlarını kişiselleştirir.

IDE

doubleclick.net

389 Gün

Üçüncü Taraf

Çerez, Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

test_cookie

doubleclick.net

Birkaç saniye.

Üçüncü Taraf

Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemeyin belirlemek için DoubleClick (Google'A ait olan) tarafından ayarlanır.

İşlevsel Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu işlevlerden tümü veya bazıları doğru şekilde çalışmayabilir.

İşlevsel Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

cCartCookie

.www.candavarci.com

30 Gün

Birinci Taraf

Sitedeki sepete eklenen ürünlerin bilgisini içerir, kullanıcının sepetine eklediği ürünlerin çerezin geçerli olduğu süre içerisinde tekrar siteye geldiğinde hatırlanmasını sağlar.

_purl

www.candavarci.com

1 yıl

Birinci Taraf

Kullanıcının üye girişi sonrası yönlendirleceği site url bilginisi tutar.

guaid

candavarci.com

180 Gün

Birinci Taraf

Üye giriş yapmadan sipariş veren kullanıcının seçtiği adres verisinin ID'sini saklar, site kullanımını kolaylaştırmak adına kullanılır.

completedOrderId

candavarci.com

Oturum

Birinci Taraf

Sipariş verilmesi durumunda sipariş ID'sinin tutulmasını ve site içi fonksiyon kontrollerinde kullanılır.

slickHeadBand

candavarci.com

1 Gün

Birinci Taraf

Site içerisinde yapılan duyuru ve iletilen bilgilerin kullanıcı tarafından gizlendiği durumda bilgisini tutarak aynı bilginin kullanıcıya gösterilmemesini sağlar.

X-Salesforce-CHAT

d.la1-c2-lo2.salesforceliveagent.com

Oturum

Üçüncü Taraf

Sales Force, kullanıcıya canlı sohbet işlevselliği sağlayabilmek için bu çerezleri kullanır.

sp_t

spotify.com

364 Gün

Üçüncü Taraf

Bu alan adı, ABD merkezli bir müzik akış hizmeti olan Spotify'a aittir. Spotify, kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların etki alanlarında izlenmesini sağlayan web sitelerine yerleştirmek için bir dizi araç sağlar.

sp_landing

spotify.com

Birkaç saniye.

Üçüncü Taraf

Bu alan adı, ABD merkezli bir müzik akış hizmeti olan Spotify'a aittir. Spotify, kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların etki alanlarında izlenmesini sağlayan web sitelerine yerleştirmek için bir dizi araç sağlar.

X-Salesforce-CHAT

d.la1-c2-lo3.salesforceliveagent.com

Oturum

Üçüncü Taraf

Sales Force, kullanıcıya canlı sohbet işlevselliği sağlayabilmek için bu çerezleri kullanır.

vuid

vimeo.com

729 Gün

Üçüncü Taraf

Bu etki alanı Vimeo aittir. Ana iş etkinliği: Video Hosting / Paylaşım

__cf_bm

vimeo.com

Birkaç saniye.

Üçüncü Taraf

Bu bir CloudFoundry tanımlama bilgisidir. Bu çerez, Cloudflare Bot Yönetimini desteklemek için gerekli bir çerezdir. Bot yönetimi hizmetinin bir parçası olarak bu tanımlama bilgisi, botlarla ilişkili ölçütlerle eşleşen gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur.

BrowserId_sec

.force.com

1 yıl

Üçüncü Taraf

Anlık mesajlaşma uygulaması için kullanılır. Yalnızca dahili ürün analitiği için güvenli tarayıcı oturumlarını/ziyaretlerini günlüğe kaydetmek için kullanılır.

BrowserId

.force.com

1 yıl

Üçüncü Taraf

Salesforce Chat uygulama çerezi, uygulamada güvenlik amaçlı kullanılır.

Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

OptanonConsent

www.candavarci.com

364 Gün

Birinci Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı tanımlama bilgileri kategorileri ve ziyaretçilerin her kategorinin kullanımı için izin verip vermediği veya geri çekilip çekmediği hakkında bilgi saklar. Bu, site sahiplerinin izin verilmediğinde her kategorideki tanımlama bilgilerinin kullanıcı tarayıcısında ayarlanmasını engellemesine olanak tanır. Çerezin normal bir ömrü vardır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.

OptanonAlertBoxClosed

www.candavarci.com

364 Gün

Birinci Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Bu, ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi etkin olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin iletiyi bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içerir.

JSESSIONID

www.candavarci.com

Oturum

Birinci Taraf

JSP ile yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturumu çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonim bir kullanıcı oturumu tutmak için kullanılır.

_ga

candavarci.com

729 Gün

Birinci Taraf

Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmeti için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu tanımlama bilgisi, istemci tanımlayıcısı olarak rasgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak, web sitesi sahipleri tarafından özelleştirilebilir olmasına rağmen, 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanır. Bu amacı gerçekleştirmek için amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kişisel verilerin işlenmesi, işlenmesi zaruri olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi (örneğin IP bilgisinin maskelenmesi suretiyle kimlik belirleme riski azaltılmaktadır). sağlanarak verileriniz korunmaktadır.

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

candavarci.com

Birkaç saniye.

Birinci Taraf

Bu çerez, yüksek trafikli sitelerdeki verilerin toplanmasını sınırlayan, istek oranını düşürmek için kullanılan belgelere göre, Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir. Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla kullanılmaktadır. Anonim kullanıcı verileriyle site trafiğine ilişkin bilgi edinmesini sağlar.

_gid

candavarci.com

Birkaç saniye.

Birinci Taraf

Site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Kullanıcı açısından anonim bilgi (IP maskelemesi ile) içermektedir.

OptanonAlertBoxClosed

cdn.cookielaw.org

364 Gün

Üçüncü Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Bu, ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi etkin olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin iletiyi bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içerir.

OptanonConsent

cdn.cookielaw.org

364 Gün

Üçüncü Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı tanımlama bilgileri kategorileri ve ziyaretçilerin her kategorinin kullanımı için izin verip vermediği veya geri çekilip çekmediği hakkında bilgi saklar. Bu, site sahiplerinin izin verilmediğinde her kategorideki tanımlama bilgilerinin kullanıcı tarayıcısında ayarlanmasını engellemesine olanak tanır. Çerezin normal bir ömrü vardır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.

OTZ

www.google.com

30 Gün

Üçüncü Taraf

"OTZ", Google Analytics tarafından Web Sitesi ziyaretçilerinin toplu bir analizini sağlayan bir çerezdir. Kullanıcı açısından anonim bilgi içermektedir.

 

Çerezlerin Yönetimi ve Ayarlanması

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Çerez Ayarlarını Yapılandır” linkine tıkladığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet” kısmından, çerez ayarları panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenilemeniz önerilmektedir.

Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü pasif hale getirme imkânınız bulunmamaktadır.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak da çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari: Safari uygulamasında Safari > Ayarlar’ı seçin, sonra Gizlilik’i tıklayın. Web Sitesi Verilerini Yönet’i tıklayın.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.orghttps://www.yo

Çerez Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Can Davarcı " candavarci.com olarak anılacaktır" candavarci.com’a (“Şirket”) ait www.candavarci.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden Şirket ürünlerini satın alan müşterilerimizin (“Kullanıcılar”), elektronik ticaret işlemleri nedeniyle elde edilen kişisel verilerine ilişkin gizlilik kurallarını tespit etmektir.

1. Şirket, Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen kişisel verileri; Gizlilik Politikası, kişisel veri elde edilmesi esnasında Kullanıcı’ya sunulan Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve Kullanıcı’nın açık rızasında belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta, belirtilen amaçlar dışında hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

2. Kullanıcı’ya ait kişisel veriler ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

3. İnternet Sitesi’ne üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen kredi kartı ve banka kartlarına ilişkin kişisel veriler, Kullanıcı ile ilgili banka veya kart kuruluşları arasında, Şirket’ten bağımsız olarak gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirket veya diğer İnternet Sitesi kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

4. Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi’nde veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin, İnternet Sitesi üzerinden ilgili banka ve Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

5. Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

6. Kullanıcılar tarafından Şirket’e sağlanan veya Şirket tarafından edinilen kişisel verilerin ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirket veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

7. Kullanıcı’nın, Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin Kullanıcı’ya ait olduğu kabul edilmektedir.

8. Şirket, Gizlilik Politikası’nda ve Kullanıcı’ya sunacağı ürün, hizmet, fırsat ve kampanyalarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye Kvkk Aydınlatma Metini’nden ulaşabilirsiniz.

 

Bilginize sunarız.

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere  şirketin web sitesi olan www.candavarci.com  adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

İşbu aydınlatma metni,  Can Davarcı  (“ candavarci.com ” olarak anılacaktır.) tarafından Şirket’in müşterilerinin şirket bünyesinde faaliyet gösteren olan www. candavarci.com  web sitesi faaliyetleri sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği sağlamak  candavarci.com olarak öncelikli amaçlarımızdandır. Bu nedenle  bu aydınlatma metnini sizler için hazırladık.

 

Aşağıda ;

Veri Sorumlusunun kim olduğu,

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği,

Kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği,

Kişisel verilerin nasıl edinildiği ve bunun hukuki  nedenlerini,

Kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu sırasıyla açıklayacağız;

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel veri ise kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Kişisel verilerin işlenmesi,  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri sorumlusu ise , kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

VERİ SORUMLUSU ;  Can Davarcı’dır. Kısaca  candavarci.com olarak anılabilir.

 

Şirket                            Çukurova/Adana                           adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket online olarak web sitesi olan  candavarci.com  internet sitesi üzerinden faaliyetlerini yürütmektedir. Detaylı iletişim ve ulaşım bilgilerine bu internet sitesinden ayrıca ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİ,  HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEDİR. ?

İşbu Bilgilendirme ile sözleşmelerimizde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecektir: 

1-Kimlik ve iletişim bilgileri:

Kimlik belgelerinde yer alan bilgi (Ad, Soyad,Tc No vb .) , Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, sosyal medya hesabı, telefon numarası, cep telefonu numarası,)

 

Amacı ;İletişim, kullanıcı kayıt, üye olabilecekler bilgisi elde etmek, satış ve satış sonrası süreç ve iş geliştirme, tahsilat, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, abone memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, işlevsel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, iyileştirme, kullanıcı doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, , E-fatura/e-arşiv faturanın düzenlenerek tarafınıza gönderimini sağlamak, mesafeli satış sözleşmesinin ve kullanıcı sözleşmesinin yasal olarak  gereğini yerine getirmek , Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası

 

2-Müşteri ve ödeme bilgileri:

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler , Satış işlemi nedeniyle her türlü finansal durumu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar (örn. müşteri no, fatura, ödeme şekli ve detayları  vb.. talep ve talimatlar, fatura, sipariş ve sepet bilgileri, kart bilgisi,iban no, banka hesap no , borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.bilgiler ,sözleşme kayıtları bilgileri ve sözleşme ve hukuki metin onay bilgileri )

 

Amacı;

Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, İç değerlendirme, derecelendirme, profil oluşturma, kullanıcı ilişkileri yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler, Satış sonrası teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı koruma sağlanması , Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrasıBilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Hukuk işlerinin takibi

 

3-Kullanıcı ve kullanım bilgileri

Log kayıtları, IP adresi, Kullanıcı ID, adres, ödeme şekli ve detayları, yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve yazışmaları bilgisi (çağrı kayıtları), program ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, web sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kullanım (gezinti) bilgileriniz, çerez bilgileri (reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, yaşadığınız şehrin bilgisi, Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn.

fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları), Hukuk işlerinin takibi

Amacı;

 

Satış sonrası teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı davranışa karşı kullanıcının,  candavarci çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanuna aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi, İşlem güvenliğinin sağlanması, Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 

Özel teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Uygulama, Site veya diğer 3. Kişi ortamlarında  candavarci , reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin özel veya genel iletilen bildirim, kampanya, anketler yapılması, süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme, Kullanımlara dair istatistiksel çalışmalar yapılması, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

 

4- Konum bilgileri :

Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

Amacı;

Konuma bağlı veya konumla ilişkili Web Sitelerimiz işlevlerinin kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

 

5- Anket, Sınav, Ders Takip ,talep ve şikayet bilgileri

Her türlü iletişim kanalı ile yapılan talep ve şikayet verileri, anket çalışmaları ders takip verileri, her tülü sınav puan ve sonuç bilgileri, portal içi kullanıcı yorumları okul bilgisi (ortaokul, lise türü ya da mezun bilgisi), hangi sınava girileceği bilgisi, sınıf bilgisi ve okul adı bilgisi, dershane, etüt merkezi ya da kursa gidip gitmediğinizin, özel ders alıp almadığınızın bilgisi, yaşadığınız şehrin bilgisi, öneri ve görüşlerinize ilişkin bilgiler , denemeler bilgisi, Hedeflenen bölüm ve meslek bilgisi, hangi tür sınavlara girileceğinin bilgisi, hangi tür derslere yatkın olduğunun bilgisi, hedef bilgisi ,çalışma ve ders programı ve takvimi bilgisi ,anket cevapları, her türlü kanaldan yapılmış sorun ve öneri bildirme bilgileri ,test çözme, ders takip etme istatistikleri ve bildirimleri bilgisi ,öğretmen , eğitmen , öğrenci notu verileri

 

Amacı;

Sorunların saptanması ve düzeltilebilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /ve Şikayetlerin Takibi, öğrenci memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Anket çalışmalarının yapılması, istatistiki veri oluşturulabilmesi, öğrenci deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması ,öğrenci ders ve test çözümü takibi, öneri ve teklif oluşturulabilmesi , Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla istatistiki veri oluşturulabilmesi, müşterinin ve öğrencinin gelişmesini desteklemek , Hukuk işlerinin takibi

6-Çalışan adayı, çalışan özlük ve çalışan işlem  ve tedarikçi bilgileri

Şirket’in tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)

İş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn. özgeçmiş, Mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)

Şirket’in çalışanlarının ve şirketle iş yapanların işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kartı harcama bilgisi)

Tedarikçi çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Amacı ;

Şirket çalışanlarının performans değerlendirmesi ,kanuni yükümlülükler , işe alım ve işten çıkış süreçlerinin yönetilmesi, işverenin ve işçinin kanundan doğan haklarının kullanılması  vb sebepler , Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası  İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi, Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine

Getirilmesi, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 

7-Fiziksel mekan güvenliği bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, etrafında , fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)

Amacı; İşyerinin çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ve yargısal makamlar nezdinde hukuka aykırı davranışta gerektiğinde ve zorunluluk çerçevesinde  kullanmak, , Hukuk işlerinin takibi

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

-Destek hattı üzerinden  iletişime geçmeniz, Satın alma sonrasında teknik destek talep etmeniz, sorun bildirmeniz, şirket yetkililerini  aramanız ya da Mobil, WhatsApp veya sabit hat, mail  aracılığıyla yetkili kişilerle iletişim kurmanız

-Web sitesini ziyareti, sözleşme yapılması, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, Sözleşme konusu hizmetin sunulması esnasında çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla

- Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla

- Anketlere katılım, görüş, öneri, şikayet ve sorun bildirimi gibi yöntemlerle

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

Üyelik /kullanıcı sözleşmesi ,Mesafeli satış sözleşmesi  Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması nedeniyle gerekli olması (KVKK m.5)

Mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması

Kullanıcıların ve ziyaretçilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

Pazarlama, analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1) hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Web Sitelerimiz ile ilgili faaliyetlerde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAKTAYIZ?

KVKK şartları gözetilerek Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Web Sitelerimize girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i gerçekleştirmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmetleri geliştirmek, işlevsel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için veliler,  dış kaynak hizmet sağlayıcılar, muhasebe şirketleri kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcıları, bankalar, destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları ,sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

 candavarci, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir. Şirket Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak işbu bilgilendirmede de izah edildiği gibi kişisel verileri başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Şirket bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini yerine getireceğini bildirir.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN OLARAK VERİ SAHİPLERİNİN HAKLAR NELERDİR?

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 2. e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

 1. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 2. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişi Veri sorumlusuna başvurarak ;bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin  kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

-Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak       candavarci.com           internet adresinde yer alan bilgilendirmeyi kullanarak haklarını kullanabilecektir. “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.

-Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

-Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Hasanpaşa Mahallesi Ahmet Rasim Sokak No:64 Kadıköy-İstanbul-Türkiye adresine iletilmesi,

-Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak info@candavarci.com  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

-Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

- candavarci,  Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

-Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi(1)üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

- candavarci, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Veri Sorumlusu :  candavarci.com

Adres: 

E - posta : info@candavarci.com

Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır

KVKK Aydınlatma Metni

bottom of page